Mr Carl Hadley OBE

Carl_HadleyWedi'i hyfforddi fel peiriannydd, gweithiodd Mr Hadley yn y diwydiannau papur, peirianneg drydanol ac alwminiwm mewn sawl rhan o'r DU, gydag aseiniadau tramor, a bu'n Rheolwr Gyfarwyddwr British Alcan yn Abertawe rhwng 1985 a 1997. Mae ganddo OBE am ei wasanaethau i hyfforddiant a'r diwydiant alwminiwm. Daeth yn aelod o Gyngor a Llys Prifysgol Abertawe ym 1990. Bu'n gadeirydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol ac yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid a Thâl. Bu'n Drysorydd y Brifysgol rhwng 2011 a 2013.