Dr Randy Burton

Dr_Randy_BurtonYn raddedig o Yale, Dr Randy Burton yw un o'r cyfreithwyr ynni rhagorol yn yr Unol Daleithiau. Mae hefyd wedi ennill cydnabyddiaeth yn rhyngwladol am ei archwiliadau arbennig i adrodd ac erlyn achosion o gam-drin plant. Dr Burton oedd sylfaenydd y grwˆ p eiriolaeth plant cenedlaethol, Justice for Children, sy'n darparu gwasanaethau cyfreithiol am ddim i ddioddefwyr cam-drin plant ac yn addysgu arweinwyr cymunedol ynghylch y diwygiadau cyfreithiol sy'n angenrheidiol er mwyn diogelu dioddefwyr cam-drin plant. Mae'n bartner i Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc Prifysgol Abertawe.