Dr Carol Bell

Ganwyd Dr Carol Bell yn Felindre, ger Abertawe. Mae'n arbenigo mewn preifateiddio cwmnïau olew, a dechreuodd ei gyrfa mewn datblygu a chynllunio corfforaethol gyda RTZ Oil and Gas, gan weithio gyda Charterhouse Petroleum Plc. yn ddiweddarach.

Mae ganddi PhD mewn Archeoleg ac mae'n cyfranogi at addysgu dau gwrs Meistr yng Ngholeg Prifysgol Llundain mewn Archeoleg Môr y Canoldir. Ar hyn o bryd mae'n cynnal gwaith ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe i ddatblygiad y diwydiannau metel yn ystod y chwyldro diwydiannol.