Y Brifysgol yn anrhydeddu ei chyn Ddirprwy Ganghellor

Vivienne SugarMae Vivienne Sugar, ffigwr adnabyddus mewn llywodraeth leol, a chyn Ddirprwy Ganghellor Prifysgol Abertawe wedi'i chyflwyno â Gradd Anrhydeddus o Brifysgol Abertawe. Derbyniodd y radd LLD (Doethur yn y Gyfraith) heddiw (dydd Llun 8 Gorffennaf) yn ystod y seremoni raddio ar gyfer Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Cafodd Vivienne Sugar ei geni yng Ngorseinon a bu'n astudio ym Mhrifysgol Leeds. Ar ôl hynny, aeth ei llwybr gyrfaol â hi at swyddi gyda Chyngor Bwrdeistref Casnewydd a Chyngor Dinas Caerdydd lle daeth yn Gyfarwyddwr Tai.

Arweiniodd ei dealltwriaeth arbennig o lywodraeth leol at ei phenodiad fel Prif Weithredwr i Ddinas a Sir Abertawe ym 1990.

Ym 1995, drwy ei hangerdd am gyfle cyfartal, daeth hi'n gynghorydd Cymru ar gyfer Sefydliad Joseph Rowntree.

Daeth yn Ddirprwy Ganghellor Prifysgol Abertawe yn 2007 a bu'n dal y swydd honno tan fis Medi 2012. Yn ystod ei chyfnod fel Dirprwy Ganghellor, gwelodd y Brifysgol un o'r cyfnodau mwyaf dramatig o dwf a thrawsnewid yn ei hanes, gan gynnwys gwireddu'r cynlluniau ar gyfer Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd y Brifysgol.

Mae Vivienne Sugar ar hyn o bryd yn hyrwyddo hawliau defnyddwyr fel Cadeirydd Cyngor Defnyddwyr Cymru.

Meddai am gael ei chyflwyno â Gradd Anrhydeddus: "Mae'n anrhydedd fawr i mi dderbyn y Dyfarniad hwn. Mae gan Abertawe le arbennig yng nghalon pawb sy'n byw, yn astudio ac yn gweithio yma. Yn ystod cyfnod fy ymwneud â'r Brifysgol, mae wedi trawsnewid ei hun yn sefydliad uchelgeisiol, a arweinir gan ymchwil, sy'n uchel ei chyflawniad.

Mae wedi bod yn bleser arbennig i mi fod yn rhan o ddatblygu profiad y myfyrwyr ac rydw i'n gobeithio gweld adeiladu'r ail gampws yn darparu buddion eang i economi'r ardal."