Y Brifysgol yn anrhydeddu cyn Gadeirydd Bwrdd Corfforaeth Sony

Sir Howard StringerMae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno Gradd Anrhydeddus i Syr Howard Stringer, cyn Gadeirydd Bwrdd Sony Corporation. Cafodd ei gyflwyno a'r Radd DLitt Anrhydeddus heddiw (dydd Llun 8 Gorffennaf) yn ystod y seremoni raddio ar gyfer Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Cafodd Syr Howard Stringer ei eni yng Nghaerdydd ym 1942. Aeth i Ysgol Oundle yn Swydd Northampton, ac mae ganddo BA ac MA mewn hanes modern o Brifysgol Rhydychen. Mae ganddo Gymrodoriaethau Anrhydeddus o Goleg Merton, Rhydychen, a Choleg Cerddoriaeth a Drama Cymru.  Mae hefyd wedi ennill Doethuriaethau Anrhydeddus o Brifysgol Morgannwg a Phrifysgol y Celfyddydau Llundain.

Symudodd i'r Unol Daleithiau ym 1965 ac yn yr un flwyddyn cafodd ei ddrafftio i Fyddin yr Unol Daleithiau lle y bu'n gwasanaethu yn Rhyfel Fietnam. Derbyniodd Fedal Gymeradwyaeth Byddin yr Unol Daleithiau am lwyddiant clodwiw am wasanaeth yn Fietnam (1965-1967) a chafodd ei urddo'n farchog gan y Frenhines ar 31 Rhagfyr 1999.

Cafodd yrfa nodedig am 30 mlynedd yn CBS lle y bu'n gweithio fel newyddiadurwr, cynhyrchwr ac uwch weithredwr. Rhwng 1988 a 1995 bu'n gwasanaethu fel llywydd CBS lle y bu'n gyfrifol am holl weithgareddau darlledu ei orsafoedd adloniant, newyddion, chwaraeon, radio a theledu.

Dechreuodd weithio yn Sony ym mis Mai 1997 fel llywydd ei uned weithredol a chafodd ei benodi'n swyddog gweithredol grŵp Sony ym mis Mai 1998.  Ym mis Mehefin 2005 daeth yn gadeirydd ac yn Brif Swyddog Gweithredol Sony, yn goruchwylio holl fusnes Sony gan gynnwys ei is-gwmnïau cyfryngau ac electroneg. Yn y rôl hon, roedd yn allweddol yng nghyswllt buddsoddiad Sony yn y Technium Sony ym Mhencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr, un o'r deuddeg canolfan arloesi sy'n ffurfio'r bartneriaeth Technium rhwng Prifysgol Abertawe a Llywodraeth Cymru.

Ym mis Ebrill 2009 daeth yn llywydd ar Sony Corporation gan wasanaethu hefyd fel cadeirydd gweithredol a phrif swyddog gweithredol Sony Corporation of America.  Bu'n llywydd Sony Broadband Entertainment Corporation ers mis Mawrth 2000. 

Camodd Howard Stringer i'r ochr fel Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol ym mis Ebrill 2012 a pharhaodd i wasanaethu fel cadeirydd Sony Corporation tan fis Mehefin 2012 pan ddaeth yn Gadeirydd Bwrdd Sony. Ymddeolodd fel Cadeirydd Bwrdd Sony ym mis Mehefin 2013.

Meddai Syr Howard am dderbyn ei Radd Anrhydeddus: "Mae'n anrhydedd fawr cael fy nghroesawu yn ôl i Gymru i dderbyn Gradd Anrhydeddus gan Brifysgol y mae ei henw yn y byd academaidd yn hedfan yn uchel, mewn tref y mae ei phroffil yn ennill clod rhyngwladol, diolch i’w hardal anhygoel glan y dŵr, ei llwyddiant eang yn y byd pêl-droed a rygbi a'r ffaith ei bod mor agos i rai o draethau mwyaf hyfryd y byd.

"Y tro diwethaf i mi ymweld bûm yn mynychu digwyddiad digomisiynu'r Llong Frenhinol Britannia yn y glaw trwm, a oedd yn achlysur eithaf trist. Heddiw, mae mwy o resymau dros ddathlu yn ogystal ag optimistiaeth am y dyfodol."