Menna Richards OBE

Ganwyd Menna Richards ym Maesteg a derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Ramadeg y dref a Phrifysgol Cymru Aberystwyth.

Mae hi wedi bod yn flaenllaw yn y byd darlledu yng Nghymru ers dros 20 mlynedd gan arwain y ddwy gorfforaeth ddarlledu amlycaf yn y sector gyhoeddus a masnachol.

O dan ei harweiniad datblygodd BBC Cymru i fod yn un o ganolfannau cynhyrchu drama mwyaf llwyddiannus y DU, gan ddod a chyfresi megis Doctor Who a Torchwood i gynulleidfaoedd teledu byd eang.