Jean White

Cafodd Jean White ei hyfforddi'n nyrs, ac ar ôl cymhwyso, gweithiodd mewn nifer o ysbytai yn Abertawe ac yn Llundain.

Ym 1988, dechreuodd addysgu nyrsio, gan ymuno â Phrifysgol Cymru Abertawe.  Aeth ymlaen i ddod yn Gyfarwyddwr Ansawdd a Safonau gyda Bwrdd Nyrsio, Bydwreigiaeth, ac Ymwelwyr Iechyd Cenedlaethol Cymru, ac wedyn gyda Phroffesiynau Iechyd Cymru.

Yn 2006, aeth i Swyddfa Prif Swyddog Nyrsio Cymru yn Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac yn 2010, fe'i penodwyd yn Brif Swyddog Nyrsio Cymru.