Prifysgol Abertawe'n anrhydeddu Bonnie Tyler

Bonnie TylerMae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno Gradd Anrhydeddus i'r gantores a'r fenyw busnes o Sgiwen, Bonnie Tyler (Gaynor Sullivan). Cafodd ei chyflwyno â'r Radd DLitt Anrhydeddus heddiw (dydd Mercher 10 Gorffennaf) yn ystod y seremoni raddio ar gyfer y Coleg Busnes, Economeg a'r Gyfraith.

Cafodd Bonnie Tyler (ganed Gaynor Hopkins) ei geni yn Sgiwen, Castell-nedd. Gadawodd yr ysgol yn y 1960au heb unrhyw gymwysterau ffurfiol. Serch hynny, disgleiriodd fel cerddor, a sicrhaodd ei chytundeb recordio cyntaf gyda RCA Records ym 1976, ar ôl cael ei darganfod yn canu yn Abertawe gan y sgowt talent Roger Bell.  Ar ôl hynny, mabwysiadodd yr enw llwyfan Bonnie Tyler.

Y gân a roddodd ei llwyddiant mawr cyntaf iddi oedd ei hail sengl, “Lost In France”, a ddringodd i rif naw yn siartiau'r DU.  Cafodd y gân ei rhyddhau yn Ewrop ar ôl hynny, lle yr oedd yn llwyddiannus iawn unwaith eto, yn aros yn y Deg Uchaf yn yr Almaen am dros chwe mis.

Enwebwyd Bonnie ar gyfer y wobr Cantores Newydd Gorau o Brydain yng ngwobrau'r Brit Awards ym 1977, ac yn fuan ar ôl hynny bu'n rhaid iddi gael llawdriniaeth i gael gwared ar nodylau o'i thannau llais; llawdriniaeth a wnaeth ehangu ei llais cryglyd nodweddiadol.

Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, daeth sengl nesaf Bonnie "It’s A Heartache", yn llwyddiant ar naill ochr yr Iwerydd, gan gyrraedd rhif un mewn sawl gwlad yn Ewrop a thorri i mewn i’r siartiau yn America.

Daeth y 1980au a hyd yn oed rhagor o lwyddiant i Bonnie, diolch i gydweithrediad â'r arloeswr roc epig a chynhyrchydd Meat Loaf Jim Steinman.

Arweiniodd eu partneriaeth at yr albwm “Faster Than The Speed Of Night”, a baled bwerus aml-blatinwm 1986 “Total Eclipse Of The Heart”, a gododd i rif 1 yn y DU a'r UDA, ac a arweiniodd at gydnabyddiaeth ryngwladol. Arweiniodd hefyd at enwebiad ar gyfer Gwobr Grammy am Berfformiad Llais Pop Gorau gan Fenyw a Fideo Teledu Gorau i Bonnie.

Cafodd Bonnie lwyddiant parhaus gyda thri albwm yn y 1990au. Bu'n teithio'n helaeth ar draws Ewrop a pherfformiodd yn agoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999.

Yn fwy diweddar, bu Bonnie'n chwifio'r fflag dros Gymru pan gynrychiolodd y DU yng nghystadleuaeth yr Eurovision Song Contest ym Malmo, Sweden, gyda'r gân “Believe in Me”. Mae Bonnie hefyd newydd ennill dwy wobr Radio Eurovision Song Contest, am y Gân Gorau a'r Artist Benywaidd Gorau yng nghystadleuaeth eleni. Daw'r pleidleisiau ar gyfer y gwobrau gan gefnogwyr Eurovision, nid o Ewrop yn unig, ond ar draws y byd. Dyma'r tro cyntaf i artist o Brydain ennill unrhyw un o'r gwobrau hyn.

Mae Bonnie Tyler wedi gwerthu swm amcangyfrifedig o 20 miliwn o recordiau ac mae hi wedi recordio gyda rhai o labeli mwyaf adnabyddus y byd gan gynnwys RCA, Sony a Columbia.  Mae hi newydd ryddhau albwm newydd sbon: ‘Rocks and Honey’ a recordiwyd yn Nashville, UDA.

Er gwaethaf ei llwyddiant rhyngwladol, nid yw Bonnie Tyler erioed wedi colli cysylltiad â'i gwreiddiau yn Ne Cymru a Bae Abertawe. Mae hi'n hynod o falch ohonynt, ac mae ganddi gartref yn agos i'r Brifysgol yn Mwmbwls. Mae hi hefyd yn rhan o deulu mawr ac agos tu hwnt.

Wrth dderbyn ei Gradd Anrhydeddus, meddai Bonnie Tyler: "Er fy mod wedi bod yn ddigon ffodus i deithio ar draws y byd gyda fy nghanu, rydw i mor angerddol ag erioed am Gymru ac Abertawe, ac ni fyddaf byth yn anghofio fy ngwreiddiau. Rydw i'n byw yn Mwmbwls o hyd, sy'n dafliad carreg yn unig o'r Brifysgol.

"Mae cael fy nyfarnu'n Gymrawd Anrhydeddus gan fy Mhrifysgol "gartref" yn anrhydedd anferth. Rydw i wrth fy modd i fod yma heddiw i dderbyn y dyfarniad hwn."