Prifysgol Abertawe'n anrhydeddu Arglwydd Brif Ustus Lloegr a Chymru

Lord judgeMae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno Gradd Anrhydeddus i'r Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Judge, Arglwydd Brif Ustus Lloegr a Chymru. Cyflwynwyd y radd LLD Anrhydeddus i'r Arglwydd Judge heddiw (dydd Mercher 10 Gorffennaf) yn ystod y seremoni ar gyfer y Coleg Busnes, Economeg a'r Gyfraith.

Galwyd yr Arglwydd Judge i'r Bar ym Middle Temple ym 1963 a bu'n ymarfer ar gylch y Canolbarth a Rhydychen. Cafodd ei benodi'n Gofnodwr ym 1976 a chymerodd Sidan ym 1979. Ym 1988 daeth yn Arweinydd ei gylch ac yn yr un flwyddyn cafodd ei benodi i Fainc yr Uchel Lys. Bu'n gwasanaethu fel Barnwr yr Uchel Lys rhwng 1988 a 1996 ac fel pedair o'r blynyddoedd hynny fel Barnwr Llywyddol ei hen gylch.

Ym 1996 cafodd ei benodi i'r Llys Apêl ac ar ôl hynny, yn ogystal â dyletswyddau'r llys hwnnw, rhwng 1998 a 2003, derbyniodd gyfrifoldebau bod yn Farnwr Llywyddol Uwch dros Loegr a Chymru a rhwng 2003 a 2005 yn Ddirprwy Prif Ustus Lloegr a Chymru.  Yn 2005 cafodd ei benodi'n Llywydd Adran Fainc y Frenhines yn yr Uchel Lys Cyfiawnder.

Mae wedi chwarae rhan allweddol o ran datblygu hyfforddiant ar gyfer y rhai hynny sy'n dal swyddi barnwrol. Am ddau gyfnod yn y 1990au bu'n cadeirio Pwyllgor Troseddol y Bwrdd Astudiaethau Barnwrol, corff a sefydlwyd i ddarparu hyfforddiant ac addysg barhaus i ddeiliaid swyddi barnwrol.

Yn 2008, penodwyd yr Arglwydd Judge yn Arglwydd Brif Ustus Lloegr a Chymru. Mae ei ymwneud â bywyd cyfreithiol a chyfansoddiadol Cymru wedi gwella ac elwa'r datblygiad a adweinir bellach fel Cymru'r Gyfraith.

Ym mis Mehefin 2011, rhoddodd y Ddarlith Sefydlu yn Sefydliad Ymchwil Hywel Dda Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe.

Wrth sôn am dderbyn y dyfarniad, meddai'r Arglwydd Judge: "Rydw i'n falch iawn o dderbyn y Radd Anrhydeddus hon gan Brifysgol Abertawe, sydd, yn fy marn i, yn gwneud cyfraniad amlwg i ddatblygiad a dealltwriaeth Cymru'r Gyfraith."