Dyfarniadau Anrhydeddus

Dyfarniad Anrhydeddus Prifysgol Abertawe

Dyfarniad Anrhydeddus yw un o gyrhaeddiadau mwyaf arwyddocaol addysg uwch. Bob blwyddyn, yn dilyn ystyriaeth ofalus iawn, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig Dyfarniadau Anrhydeddus i unigolion fel cydnabyddiaeth o’u llwyddiant rhagorol er budd y Brifysgol neu’r rhanbarth. 

Sarah Powell

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i Sarah Powell, y fenyw gyntaf i’w phenodi’n Brif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru.

Darllenwch fwy...

Jeff Towns

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Jeff Towns, brodor o Abertawe, sy'n arbenigwr byd-enwog yn llyfrau a llawysgrifau Dylan Thomas.

Darllenwch fwy...

Gerald Gabb

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Gerald Gabb, hanesydd uchel ei barch o Abertawe.

Read more...

Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Turki Bin Naser Bin Mohamad Bin Naser Abdulaziz Al-Saud

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu DLitt er anrhydedd i Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Turki Bin Naser Bin Mohamad Bin Naser Abdulaziz Al-Saud, ffigwr pwysig yn strategaeth economaidd 2030 Teyrnas Sawdi Arabia. 

Darllenwch fwy...

Dr Michael Roeckner

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu DSc er anrhydedd i'r Athro Michael Roeckner, un o'r mathemategwyr rhagorol ym maes ehangach dadansoddi stocastig.

Darllenwch fwy...