Dyfarniadau Anrhydeddus

Dyfarniad Anrhydeddus Prifysgol Abertawe

Dyfarniad Anrhydeddus yw un o gyrhaeddiadau mwyaf arwyddocaol addysg uwch. Bob blwyddyn, yn dilyn ystyriaeth ofalus iawn, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig Dyfarniadau Anrhydeddus i unigolion fel cydnabyddiaeth o’u llwyddiant rhagorol er budd y Brifysgol neu’r rhanbarth. 

Roger Blyth

Cyflwynwyd y radd MSc (Meistr yn y Gwyddorau) i Mr Blyth heddiw (dydd Llun 9 Ionawr) yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe gan yr Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yn seremoni raddio Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.  

Darllenwch fwy...

Yr Athro Dato Dr Nor Aieni Haji Mokhtar

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno dyfarniad er anrhydedd i Is-ganghellor Prifysgol Malaysia, Terengganu a chyn-fyfyriwr y Brifysgol, yr Athro Dato Dr Nor Aieni Haji Mokhtar.

Darllenwch fwy...

Gwenda Thomas

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Gwenda Thomas, gwleidydd sydd wedi cynrychioli'r Blaid Lafur ac wedi hyrwyddo hawliau plant ers amser maith.

Darllenwch fwy...

Helen Mary Jones

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Helen Mary Jones, sydd wedi bod yn Aelod Cynulliad dros Blaid Cymru ac yn hyrwyddwr cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ers amser maith.

Darllenwch fwy...

Peter Vaughan

Cyflwynwyd gradd DSc i Mr Vaughan yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe gan yr Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yn seremoni raddio Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Darllenwch fwy...

Christopher Coleman OBE

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu Gradd er Anrhydedd i Christopher Coleman, y dyn a arweiniodd dîm cenedlaethol Cymru i dwrnamaint Ewropeaidd 2016 UEFA.

Darllenwch fwy...