Cyn-fyfyrwyr

Cofiwch ar ôl i chi raddio, does dim rhaid ffarwelio ag Abertawe

Fel graddedigion o Brifysgol Abertawe, rydych yn dod yn aelodau o'r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr yn awtomatig, rhwydwaith eang o fyfyrwyr y gorffennol a all gynnig cymorth broffesiynol a chymdeithasol i chi lle bynnag ydych chi ar daws y byd. Mae bod yn aelod o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn dod â nifer o fuddion.

Peidiwch ag anghofio, pan ydych yn graddio, bydd eich e-bost Abertawe yn terfynu. Rhowch wybod i ni am eich manylion cyswllt cyfredol er mwyn i ni allu cadw mewn cysylltiad.

Bydd tim Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr yn bresennol yn eich seremoni graddio er mwyn ateb unrhyw gwestiynau. Yn lle hynny, ymwelwch â ni yn Abaty Singleton, e-bostiwch ni ar alumni@abertawe.ac.uk neu ffoniwch +44 (0)1792 295156