Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Gall Academi Cyflogadwyedd Abertawe roi cymorth a chyngor i gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe am hyd at bum mlynedd ar ôl graddio, gan gynnwys: 

  • Apwyntiadau unigol gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd
  • Cyngor drwy e-bost neu ar y ffôn
  • Cyngor ar astudiaethau ôl-raddedig ac ariannu
  • Gwybodaeth am chwilio am swydd
  • Mynediad at rai o'n rhaglenni lleoliad gwaith https://myuni.swan.ac.uk/work-placements/

Gweler ein hadnoddau gwybodaeth yn https://myuni.swan.ac.uk/employability, ynghyd â manylion gwasanaethau penodol i raddedigion yn https://myuni.swan.ac.uk/employability/swansea-graduates/.

 

Yr arolwg DHLE

Mae ein graddau yn agor drysau, helpwch ni i brofi hynny!

Ddechrau 2017 byddwn yn gofyn i chi gwblhau arolwg dienw byr yn gofyn a ydych yn gweithio, yn astudio, yn gwirfoddoli neu'n gwneud rhywbeth arall.

Defnyddir ystadegau swyddogol Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) mewn tablau cynghrair ac arweiniadau. Os bydd Abertawe'n gwneud yn dda unwaith eto, mae'n adlewyrchu'n dda ar ein graddedigion – sef chi.

Mae'r data yn galluogi i ni graffu ar y farchnad swyddi hefyd, felly byddech yn helpu'r myfyrwyr a fydd yn dilyn ôl eich troed.

Lawrlwythwch ragor o wybodaeth am DLHE yma: 

HESA Destinations of Leavers from Higher Education (DLHE) Survey (English)

HESA: Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE)

DLHE leaflet / taflen DLHE ‌.

Awgrymiadau Cyflogadwyedd