Amserlen Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo

Cewch gofrestru ar gyfer Graddio o 9 Ebrill 2018. Gall myfyrwyr weld eu cofrestriad drwy eu cyfrif mewnrwyd, ac anfonir e-bost pan fydd y cyfnod cofrestru yn dechrau. Am ragor o wybodaeth am y Cynulliadau Graddio, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/graddio.

Cynhelir pob Cynulliad yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows, Abertawe, SA1 8EN. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Graddio, Gwasanaethau Academaidd, drwy ffonio 01792 602703 / 01792 295293 / 01792 602298 / 01792 602755 neu e-bostio: graduation@swansea.ac.uk

 

Amserlen Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo Haf 2018

Dydd Llun

23 Gorffennaf 2018

Am fanylion llawn, porwch   Amserlen Meddygaeth  ac  Amserlen Gwyddorau Dynol ac Iechyd

 

9.30am

Cynulliad 1

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

 • Meddygaeth

11.30am    

Cynulliad  2

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (I)

 • Astudiaethau Heneiddio
 • Adran Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol
 • Yr Adran Iechyd Cyhoeddus, Polisi Cyhoeddus a’r Gwyddorau Cymdeithasol

2.15pm    

Cynulliad 3

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (II)

 • Seicoleg Ôl-raddedig
 • Nyrsio 

4.15pm 

Cynulliad 4

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (III)

 • Seicoleg Is-raddedig

Dydd Mawrth

24 Gorffennaf 2018

Am fanylion llawn, porwch  Amserlen y Celfyddydau a'r Dyniaethau

9.30am    

Cynulliad 1

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (I)

 • Ieithoedd Gymhwysol, Iaith Saesneg a TESOL
 • Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 • Ieithoedd, Cyfiaethu a Dehongli
 • Cymraeg

 

11.30am    

Cynulliad 2

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (II)

 • Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

 

2.15pm    

Cynulliad 3

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (III)

 • Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg
 • Astudiaethau’r Cyfryngau

Adran Addysg Barhaus Oedolion

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe

 

4.15pm    

Cynulliad 4

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (IV)

 • Hanes

Dydd Mercher

25 Gorffennaf 2018

Am fanylion llawn, porwch  Amserlen yr Ysgol Reolaeth

9.30am

Cynulliad 1

Yr Ysgol Reolaeth (I)

 • Cyfrifeg a Chyllid

11.30am   

Cynulliad 2

Yr Ysgol Reolaeth (II)

 • Rheoli Busnes
 • Astudiaethau Busnes
 • Rheolaeth

2.15pm    

Cynulliad 3

Yr Ysgol Reolaeth (III)

 • Rheoli Busnes (pob teitl mewn cromfachau yn unig)
 • Economeg

 

Dydd Iau

26 Gorffennaf 2018

Am fanylion llawn, porwch  Amserlen Peirianneg

9.30am    

Cynulliad 1

Y Coleg Peirianneg (I)

 • Peirianneg Awyrofod
 • Peirianneg Meddygol
 • Gwyddor Chwaraeon

11.30am    

Cynulliad 2

Y Coleg Peirianneg (II)

 • Peirianneg Mecanyddol
 • Dylunio Cynnyrch

2.15pm    

Cynulliad 3

Y Coleg Peirianneg (III)

 • Peirianneg Sifil
 • Mecaneg Gyfrifiadureg
 • Peirianneg Deunyddiau

4.15pm    

Cynulliad 4

Y Coleg Peirianneg (IV)

 • Peirianneg Cemegol
 • Peirianneg Electronig a Thrydanol
 • Peirianneg Amgylcheddol
 • Nanotechnoleg

 

Dydd Gwener

27 Gorffennaf 2018

Am fanylion llawn, porwch  Amserlen Gwyddoniaeth

9.30am    

Cynulliad 1

Y Coleg Gwyddoniaeth (I)

 • Bioleg

11.30am    

Cynulliad 2

Y Coleg Gwyddoniaeth (II)

 • Mathemateg
 • Ffiseg

2.15pm    

Cynulliad 3

Y Coleg Gwyddoniaeth (III)

 • Daearyddiaeth

4.15pm    

Cynulliad 4

Y Coleg Gwyddoniaeth (IV)

 • Gwyddor Cyfrifiadureg

 

Dydd Sadwrn

28 Gorffennaf 2018

Am fanylion llawn, porwch  Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton - schedule

9.30am     

Cynulliad 1

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton (I)

 • Y Gyfraith
 • Troseddeg

11.30am    

Cynulliad 2

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton (II)

LLB Y Gyfraith

 

 

 

Ymwadiad

Bydd Prifysgol Abertawe yn gwneud ei gorau i gadw at y dyddiadau a'r lleoliadau a drefnwyd ar gyfer y cynulliadau graddio.  Fodd bynnag, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol, gallai’r cynulliadau gael eu dal yn ôl, eu hadleoli i leoliad arall neu eu gohirio. Pan fydd hyn yn digwydd, nid yw Prifysgol Abertawe yn gyfrifol am unrhyw anghyfleustra na chostau y gallai digwyddiad o'r fath eu hachosi.