Amserlen Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo

  

Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo'r Gaeaf

Dydd Llun

8 Ionawr 2018

Am fanylion llawn, porwch

Amserlen y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Amserlen Peirianneg

Amserlen Gwyddoniaeth

Amserlen Meddygaeth

9.30am

Cynulliad 1

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (I)

 • Ieithoedd Gymhwysol, Iaith Saesneg a TESOL
 • Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 • Cyfryngau a Chyfathrebu a Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Ieithoedd, Cyfiaethu a Dehongli
 • Cymraeg

11.30am

Cynulliad 2

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (II)

 • Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg
 • Hanes
 • Gwleidyddiaeth, Cysylltiadau Rhyngwladol a PPE

Adran Addysg Barhaus Oedolion

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe 

2.15pm

Cynulliad 3

Y Coleg Peirianneg

 • Pob rhaglen
 • Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff 

4.15pm

Cynulliad 4

Y Coleg Gwyddoniaeth

 • Pob rhaglen 

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

 • Pob rhaglen

Dydd Mawrth

9 Ionawr 2018

Am fanylion llawn, porwch

Amserlen y Gyfraith a Throseddeg

9.30am

Cynulliad 1

Yr Ysgol Reolaeth (I)

 • Cyfrifeg a Chyllid
 • Economeg
 • Rheoli (rhaglenni heb cromfachau)

11.30am

Cynulliad 2

Yr Ysgol Reolaeth (II)

 • Busnes
 • Rheoli (holl rhaglenni gyda cromfachau)

2.15pm

Cynulliad 3

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

 • Pob rhaglen
 

Dydd Mercher

10 Ionawr 2018

Am fanylion llawn, porwch 

Amserlen Gwyddorau Dynol ac Iechyd

9.30am

Cynulliad 1

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (I)

 • Heneiddio
 • Seicoleg
 • Iechyd Cyhoeddus, Polisi Cyhoeddus a'r Gwyddorau Cymdeithasol
 • Nyrsio Ôl-raddedig a Gofal Amdriniaethol

11.30am

Cynulliad 2

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (II)

 • Nyrsio israddedig
 • Astudiaethau ac Ymarfer Gofal Iechyd

2.15pm

Cynulliad 3

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (III)

 • Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol
 

Cewch gofrestru ar gyfer Graddio o 6 Hydref 2017. Gall myfyrwyr weld eu cofrestriad drwy eu cyfrif mewnrwyd, ac anfonir e-bost pan fydd y cyfnod cofrestru yn dechrau

Am ragor o wybodaeth am y Cynulliadau Graddio, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/graddio.

Cynhelir pob Cynulliad yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows, Abertawe, SA1 8EN.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Graddio, Gwasanaethau Academaidd, drwy ffonio 01792 602703 / 01792 295293 / 01792 602298 / 01792 602755 neu e-bostio graduation@abertawe.ac.uk.

Ymwadiad

Bydd Prifysgol Abertawe yn gwneud ei gorau i gadw at y dyddiadau a'r lleoliadau a drefnwyd ar gyfer y cynulliadau graddio.  Fodd bynnag, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol, gallai’r cynulliadau gael eu dal yn ôl, eu hadleoli i leoliad arall neu eu gohirio. Pan fydd hyn yn digwydd, nid yw Prifysgol Abertawe yn gyfrifol am unrhyw anghyfleustra na chostau y gallai digwyddiad o'r fath eu hachosi.