Graddio

Neges gan yr Is-ganghellor

Is-ganghellor

Rydw i'n sicr y bydd ein graddedigion yn edrych yn ôl ar eu cyfnod yn Abertawe â chryn falchder, ac yn cytuno bod eu profiad yn y brifysgol wedi gwella eu gyrfaoedd a'u bywydau.

Bydd nifer ohonynt wedi gwneud ffrindiau am oes, ac yn meddu ar atgofion a fydd yn para am byth. Hoffwn longyfarch ein holl raddedigion ar eu llwyddiannau, a dymuno pob llwyddiant iddynt ar gyfer y dyfodol.

Yr Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor