Gofynion Mynediad yr UE

Myfyrwyr o’r UE

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o’r UE a byddwn yn derbyn cymwysterau’r UE sy’n gyfwerth â Safonau Uwch.

Rhestrir rhai o’r rhai mwyaf poblogaidd isod, ond os na welwch eich gwlad neu’ch cymhwyster yn y rhestr, cysylltwch ag international@abertawe.ac.uk

Bagloriaeth Ryngwladol
Bagloriaeth Ewropeaidd
Bagloriaeth Ffrainc
Abitur yr Almaen
Tystysgrif Gadael Iwerddon
Apolytirion Groegaidd Eniaio Lykeio
32
75%
13
2.2-2.4
300
17 or above
Cyfanswm Pwyntiau BR
Cyfartaledd Cyffredinol
Cyfartaledd Cyffredinol
Cyfartaledd Cyffredinol
Tariff cyffredinol o bapurau lefel Anrhydedd
Cyfartaledd Cyffredinol
Amherthnasol

Y rhain yw ein cynigion safonol ond rydym yn cydnabod natur unigol pob cais felly dylid ystyried y rhain yn ganllaw yn unig.  Mewn rhai amgylchiadau gallwn wneud cynigion gwahanol lle y bo’n briodol.