Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rydym yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd a byddwn yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â chymwysterau rhyngwladol sy’n gyfwerth â Safonau Uwch y DU. 

Nodir rhai o’r cymwysterau cyfwerth isod, ond os na welwch eich gwald neu’ch cymhwyster yn y rhestr, cysylltwch ag  international@abertawe.ac.uk

Gwlad

Gofyniad 

Gofyniad Ieithyddol 

Tsieina

Diploma Graddio Ysgol Uwchradd Uwch gyda blwyddyn mewn SAU cydnabyddedig (gyda lleiafswm marc pasio o 70%)

IELTS 6.0 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe

Ghana

 Arholiad Tystysgrif Uwchradd Uwch (WAEC /NECO) yn ogystal â rhaglen sylfaen neu bontio briodol 

IELTS 6.0 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe

Hong Kong

Safonau Uwch HK neu Ddiploma Addysg Uwchradd HK

Gradd C neu uwch mewn HKCEE Saesneg

India

CBSE neu CISCE, Gradd XII gyda 75% neu fwy ym mhob pwnc OT HSSC o fyrddau gwladol gydag 80% neu fwy ym mhob pwnc 

Gradd 6 neu uwch mewn ICSE Saesneg

Coweit

Tystysgrif Ysgol Uwchradd Gyffredinol yn ogystal â rhaglen sylfaen neu bontio briodol 

IELTS 6.0 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe

Mongolia

Wedi cwblhau Addysg Uwchradd yn llwyddiannus yn  ogystal â rhaglen sylfaen neu bontio briodol

IELTS 6.0 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe

Nigeria

Diploma Cenedlaethol (isafswm credyd is yn ofynnol)

Lleiafswm o C mewn WAEC Saesneg 

Norwy

Vitnemal-Videragaende Opplaering (ar yr amod ei bod yn dystysgrif studiekompetanse gyffredinol ardystiedig) 4 neu uwch

Pasio mewn Saesneg mewn Vitnemalgrunnskolen

Oman

Tystysgrif Gadael Ysgol Uwchradd yn ogystal â rhaglen sylfaen neu bontio briodol 

IELTS 6.0 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe

Pacistan

HSC y dyniaethau/masnach gyda lleiafswm sgôr cyffredinol o 50% yn ogystal â rhaglen sylfaen neu bontio briodol

IELTS 6.0 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe

Qatar

Tystysgrif Addysg Uwchradd Gyffredinol yn ogystal â rhaglen sylfaen neu bontio briodol

IELTS 6.0 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe

Sawdi- Arabia

Tystysgrif Ysgol Uwchradd Gyffredinol yn ogystal â rhaglen sylfaen neu bontio briodol

IELTS 6.0 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe

Twrci

Devlet Lise Diplomasi (Diploma Ysgol Uwchradd Wladol) yn ogystal â rhaglen sylfaen neu bontio briodol

IELTS 6.0 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe

Yr Emiraethau Arabaidd Unedig

Tystysgrif Addysg Uwchradd Gyffredinol (Tawjihiyah) yn ogystal â rhaglen sylfaen neu bontio briodol

IELTS 6.0 neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe

USA

Lleiafswm o 550 ym mhob rhan o brofion Rhesymu SAT (neu 1650 ar y cyfan) yn ogystal â sgôr o 550 mewn unrhyw brofion pynciau SAR a wneir; NEU sgôr o 3 ac uwch mewn o leiaf  3 phrawf AP Gr┼Áp A (gyda’r opsiwn o ofyn am sgôr o 4 mewn pwnc academaidd perthnasol); NEU sgôr cyfansawdd o 25 neu uwch yn yr ACT

Gradd C neu uwch yn y Diploma Ysgol Uwchradd 

Rhaglen Sylfaen Ryngwladol

Gall myfyrwyr rhyngwladol nad ydynt yn cwrdd â’r gofynion academaidd ar gyfer astudiaethau israddedig ddilyn y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol a gynigir gan ein partneriaid, Y Coleg, Prifysgol Abertawe. Mae’r Rhaglen Sylfaen yn gymhwyster cyn-brifysgol sy’n darparu llwybr uniongyrchol at un o’n rhaglenni gradd israddedig mewn Economeg. Ceir gwybodaeth bellach yn Y Coleg, Prifysgol Abertawe