Graduation 2018 Date Banner_welsh

Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau i’n myfyrwyr blwyddyn olaf ar gwblhau eich gradd ym Mhrifysgol Abertawe!

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu chi a’ch teulu i’n seremoni graddio a gwobrwyo ar Ddydd Mercher y 25ain o Orffennaf 2018 yn Y Neuadd Fawr.

Derbyniadau graddio

Yn dilyn pob seremoni graddio bydd Yr Ysgol Reolaeth yn cynnal Derbyniad Graddio mewn pabell fawr ger llyfrgell Campws y Bae. Bydd staff wrth law i roi cyfarwyddiadau.

Bydd ffotograffydd a bwth ffotograffau ar gael yn y digwyddiadau. Ewch yno’n syth. Byddem wrth ein bodd yn cymryd eich llun yn eich gwisg graddio.

Darperir lluniaeth ysgafn gan gynnwys diodydd, sushi a detholiad o fwyd bys a bawd. Nid oes tâl am y  derbyniad a does dim angen archebu lle - dim ond i chi ddod draw i ymuno â ni ar y diwrnod.

Bydd amserau’r derbyniadau graddio fel a ganlyn:

Derbyniad 1 - 11yb-12.30yp

Derbyniad 2 - 1yp-3:00yp

Derbyniad 3 - 3.45yp - 5.30yp

Ar ôl eich seremoni, bydd Tîm Gyrfaoedd yr Ysgol Reolaeth wrth law yn y dderbynfa graddio i gynnig cyngor ar eich llwybr at fyd gwaith. Cadwch lygaid ar eich e-byst am ragor o fanylion yn y dyfodol agos.

Gwybodaeth am yr Ardal Leol

Rydym wedi darparu rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol am yr ardal leol. Nid yw’r wybodaeth a ddarperir yn gynhwysfawr, ac ni fwriedir iddo weithredu fel argymhelliad, ond yn hytrach, mae’n cynnig trosolwg er mwyn hwyluso’r broses o gynllunio eich diwrnod graddio.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r derbyniadau Graddio neu'r parti, mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa Profiad Myfyrwyr trwy e-bostio ni neu ffoniwch 01792 606700.

Am ymholiadau ynglŷn â'ch Cynulleidfa Graddio, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/graddio/