Ydych chi’n dechrau eich astudiaethau gyda ni yn yr Hydref? Llongyfarchiadau ar gael eich derbyn i astudio yn Ysgol Rheolaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Rydym yn gobeithio ybydd hyn yn ddechrau profiad cyffrous a gwobrwyol i chi, ac rydym yn gobeithio y bydd y sgiliau byddwch yn eu dysgu wrth astudio gyda ni, a'r perthnasoedd byddwch yn eu meithrin, yn aros gyda chi yn y dyfodol - pa lwybr bynnag byddwch yn ei ddilyn!

Yn dilyn ein penwythnos cyrraedd o'r 21ain - 23ain o Fedi, bydd rhaglen croesawu a chynefino ein Hysgol yn dechrau o ddydd Llun 24ain o Fedi.

Cewch fwy o fanylion am yr Wythnos Groeso yma yn fuan. Yn y cyfamser, cadwch olwg ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu ewch i gael golwg ar ein tudalen Cyrraedd a Chroeso i Brifysgol Abertawe.

SoMSwansea INSTA graphic_WELSH SoMSwansea TWITTER graphic_WELSH SoMSwansea FACEBOOK graphic_WELSH