Partneriaid rhanbarthol

ARCH a’r Fargen Ddinesig

Mae GIG Cymru yn un o brif sefydliadau partner Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe. Y ddau brif fwrdd GIG yw bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg (ABM) a bwrdd iechyd Hywel Dda.

Drwy’r Fargen Ddinesig gwerth £1.3bn, bydd ARCH yn cyflawni nifer o brosiectau newydd cyffrous gan gynnwys creu dau Sefydliad Gwyddor Bywyd newydd yng nghampws Ysbyty Treforys a Singleton, ynghyd â Phentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli, sy’n brosiect hynod uchelgeisiol.

Mae ARCH hefyd yn bwriadu cynnig rhwydwaith rhanbarthol o gynlluniau iechyd a llesiant er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu manteisio ar y gofal a’r gefnogaeth maen nhw eu hangen yn eu cymunedau, gan leihau’r pwysau ar ysbytai. Gan weithio gyda’n partneriaid ym mwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg a bwrdd iechyd Hywel Dda, mae’r cydweithrediad yn agor cysylltiadau a chyfleoedd i’r holl ysbytai lleol, gan gynnwys ysbytai Treforys a Singleton sydd wedi’u lleoli yn Abertawe, ac mae’n arbennig o bwysig wrth ystyried ein rhaglenni academaidd.

ARCH
Swansea

Mae’r GIG wedi ymrwymo i’r bartneriaeth gyda’r Ysgol Feddygol a’n Sefydliad Gwyddor Bywyd (ILS). Mae’r ymrwymiad hwn wedi arwain y GIG yng Nghymru i barhau i ddatblygu a chefnogi dysgu ac ymchwil.

Heddiw, mae dros 40% o gyllideb weithredol flynyddol Llywodraeth Cymru yn cael ei ddyrannu i’r GIG. Mae hyn yn dangos yn amlwg fod Llywodraeth Cymru’n cydnabod mai trwy GIG Cymru y gallwn wneud gwahaniaeth a chael effaith sylweddol ar iechyd a lles pobl Cymru.

Mae gan Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe gynlluniau uchelgeisiol iawn i drawsnewid gofal cartref a gofal yn yr ysbyty ar draws Byrddau Iechyd Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid yn y GIG i gyflawni egwyddorion ARCH (Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd).