Pam astudio yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe?

Why Swansea? - Welsh

Llwybrau i Feddygaeth

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn gartref i ystod o raglenni israddedig sy'n ymrwymedig i'r wyddoniaeth sy'n sail i faes meddygaeth. Maent yn darparu'r sbringfwrdd delfrydol ar gyfer gyrfaoedd ym maes ymchwil, arloesi ac astudiaethau pellach megis y cwrs Meddygaeth i Raddedigion. 

Mae'n falch gennym allu gwarantu cyfweliad i raddedigion yn y disgyblaethau canlynol ar gyfer ein rhaglen Meddygaeth i Raddedigion neilltuol yn amodol ar eu gallu i ddewis y llwybr cywir a’u galli i ddiwallu'r meini prawf mynediad -

Geneteg Feddygol

Biogemeg Feddygol

Gwyddorau Meddygol Cymhwysol

Find a course - Welsh

Pam dewis Prifysgol Abertawe?

1. Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn 3ydd yn y Deyrnas Unedig a'r ysgol orau yng Nghymru yn ôl Tabl Pynciau Complete University Guide 2018.

2. Dyfarnwyd ein cwrs gradd Meddygaeth i Raddedigion gan Dabl Prifysgolion y Byd QS ar gyfer 2017-2018.

3. Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn 1af yn y Deyrnas Unedig am amgylchedd ymchwil ac yn gydradd 2il am ansawdd ymchwil.

4. Mae gan ein rhaglen Meddygaeth i Raddedigion raddfa lwyddo anhygoel o 100% a Chymhwyster Meddygol Sylfaenol y DU (PMQ) a gymeradwywyd gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol.

5. Mae Prifysgol Abertawe yn y 4% o brifysgolion gorau yn y byd. Yn ogystal, Prifysgol Abertawe yw'r brifysgol orau yng Nghymru ac wedi'i henwi'n Brifysgol y Flwyddyn Cymru gan Ganllaw Prifysgolion Da The Times a The Sunday Times 2017.