Beth fyddwch chi’n ei ddarganfod?

Mae’r Ysgol Feddygaeth yn gartref i amrywiaeth o raglenni israddedig yn arbenigo mewn Gwyddorau Meddygol, Biogemeg a Geneteg, yn cael eu cyflwyno mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys adeilad y Sefydliad Gwyddor Bywyd a’r adeilad Gwyddor Data.

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn ehangu ei phortffolio o raglenni israddedig i fodloni heriau gwyddoniaeth a gofal iechyd yfory. Ym mis Medi 2017 byddwn yn lansio rhaglen newydd, BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol gydag opsiwn Blwyddyn Sylfaen.

Gallwn sicrhau fod myfyrwyr Geneteg Feddygol, Biogemeg Meddygol a Gwyddorau Meddygol Cymhwysol yn cael cyfweliad am ein rhaglen Mynediad Meddygaeth i Raddedigion, cyhyd â’ch bod yn dewis y llwybr priodol, yn perfformio’n foddhaol ac yn bodloni’r meini prawf mynediad gofynnol.

View our courses

AMS - Welsh‌ Biochem - Welsh Genetics - Welsh

AMSF - Welsh Biochem - Welsh MSc Genetics - Welsh

Medical Biochem - Welsh Medical Genetics - Welsh Biochem & Genetics -Welsh

MSci Medical Biochem - Welsh MSci Medical Genetics - Welsh MSci Biochem & Genetics