Dilyn eich diddordeb ac ehangu'ch gorwelion proffesiynol?

P'un ai eich bod am ddilyn eich diddordeb, datblygu'ch gyrfa bresennol, bodloni gofynion eich gweithle neu fynd i gyfeiriad newydd, bydd astudio ôl-raddedig yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn gwella'ch cyflogadwyedd yn neilltuol.

Byddwch yn ymuno ag amgylchedd ymchwil ysgogol ac arloesol lle byddwch yn elwa o oruchwyliaeth ac addysgu o ansawdd uchel a arweinir gan ymchwil a mynediad at gyfleusterau neilltuol. Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n cynnig ystod eang o raglenni ôl-raddedig a addysgir sydd ar gael ar sail amser llawn neu ran-amser ar lefelau MSc, MRes, Diploma Ôl-raddedig a Thystysgrif Ôl-raddedig (oni nodir fel arall).