Addysgu rhagorol, ymchwil o safon fyd-eang ac ansawdd bywyd gwych

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n ganolfan ragoriaeth am addysgu ac ymchwil o safon fyd-eang.

Yng nghanol Campws Prifysgol Abertawe, mae'r Ysgol Feddygaeth yn darparu portffolio cynhwysfawr o raglenni sy'n cwmpasu meddygaeth, iechyd, gwyddor bywyd a chemeg, o raddau israddedig ac ôl-raddedig i hyfforddiant proffesiynol ac ymchwil i raddedigion.

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda'n partneriaid yn y GIG i gyflawni rhagoriaeth mewn addysgu, ymchwil a gwasanaethau clinigol.