Croeso a Chyrraedd 2015

Croeso i fyfyrwyr newydd yr Ysgol Feddygaeth

Bydd yr holl wybodaeth am amserlenni a chyrraedd sy'n benodol i'r Ysgol Feddygaeth ar gael yn fuan. Yn y cyfamser, i gael gwybodaeth am gyrraed, croeso a chofrestru ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i brif dudalennau gwe'r Brifysgol; www.swansea.ac.uk/arrivals

Myfyrwyr newydd Meddygaeth i Raddedigion - Amserlen Sefydlu Blwyddyn 1 Meddygaeth i Raddedigion 2015

Myfyrwyr Israddedig Newydd - Wythnos Croeso a Sefydlu Israddedigion 2015

Myfyrwyr Ôl-raddedig Newydd -  Cynhelir y Digwyddiad Sefydlu Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir ac MRes ddydd Mercher 23 Medi 2015 yn y Ganolfan Graddau Meistr a Addysgir, Adeilad Grove - Amserlen Sefydlu Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir ac MRes 2015

Amserlenni Graddau Meistr a Addysgir Newydd:

I gael rhagor o wybodaeth am glybiau a chymdeithasau ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i Undeb y Myfyrwyr