Cysylltiadau cydweithredol

Mae ein cysylltiadau cydweithredol a phartneriaid yn hynod bwysig i'n gwaith ymchwil, ac mae'r Coleg wedi creu partneriaethau cryf a gweithgar trwy gydol y sectorau gofal cymdeithasol, gwirfoddol, academaidd ac iechyd ar bob lefel.

Mae gennym ddatblygiadau a chysylltiadau rhyngwladol hefyd, sydd yr un mor bwysig, mewn lleoedd fel Mahasarakham, Gwlad Thai; Jönköping, Sweden; Cape Town, De Affrica; Adelaide, Awstralia; ac, New Jersey & Minnesota, UDA. Mae'r cysylltiadau hyn wedi denu myfyrwyr i'n cyrsiau o dros 70 o wledydd, gan gynnwys Brunei, Canada, Tsieina, Hong Kong, India, Kuwait, Mauritius, Nigeria, Norwy, Twrci a'r Unol Daleithiau.

Yn ogystal, mae'r Coleg yn cynrychioli grwpiau a rhwydweithiau amrywiol, megis Sefydliad Iechyd y Byd, Sigma Theta Tau International, Gr┼Áp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan a   Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer Asesu Technoleg Iechyd. Ynghyd â arfarniadau technoleg, mae'n chwarae rhan ganolog wrth benderfynu ar bolisïau sy'n ymwneud a gofal iechyd a chymdeithasol o fewn Cymru.