Darganfyddwch eich diddordebau ymchwil!

Mae astudio ar gyfer gradd ymchwil yn brofiad gwirioneddol heriol a gwerth chweil. Mae'n rhoi cyfle i ddilyn prosiect ymchwil yn seiliedig ar eich diddordebau eich hun, a gall hynny yn y pen draw arwain at fanteision bywyd go iawn ar gyfer y byd eang.

Mae ein rhaglenni gradd ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y byd academaidd; sy'n dymuno gwella eu rhagolygon cyflogaeth mewn disgyblaeth benodol; sy'n dymuno datblygu eu sgiliau yn eu gyrfa broffesiynol a ddewiswyd; yn teimlo'n gryf am ddilyn rhaglen ymchwil yn seiliedig ar eu diddordebau eu hunain; neu ar gyfer yr ymdeimlad o gyflawniad personol o ddilyn rhaglen ymchwil yn llwyddiannus.

Mae’r holl wybodaeth sydd ar y tudalennau hyn i’w chael yn ein llyfryn Graddau Ymchwil Ôl-raddedig.

 

Mwy o wybodaeth am ein rhaglenni ymchwil

Beth sydd ar gael?

Rydym yn derbyn ceisiadau am:

Mae ein rhaglenni ymchwil yn canolbwyntio ar eich syniad ymchwil wreiddiol. Mae'n hanfodol bod eich syniad ymchwil yn cyd-fynd â'r arbenigedd o fewn y Coleg i sicrhau eich mynediad at y cymorth goruchwylio sydd ei angen arnoch.

Mae amrywiaeth ein hymchwil yn golygu bod gennym brofiad mewn ystod eang o wahanol fathau o ymchwil, gan gynnwys:

 • ymchwil sylfaenol a chymhwysol (gan gynnwys arbrofion labordy)
 • polisi ac ymchwil ymarfer proffesiynol
 • ymchwil ansoddol
 • ymchwil gweithredu (addysg rhyngwynebau, ymarfer ac ymchwil)

 

Beth yw gradd ymchwil?

Mae graddau ymchwil yn rhaglenni a gynlluniwyd i'ch datblygu chi fel ymchwilydd annibynnol.

Bydd dau ymchwilydd profiadol (goruchwylwyr) yn darparu'r arweiniad a'r cymorth bydd eu hangen i chi drwy gydol eich astudiaethau, ond bydd angen i chi fod yn ymroddedig ac yn hunan-gychwynnol hefyd. Bob blwyddyn, bydd eich gwaith yn cael ei asesu er mwyn sicrhau bod digon o gynnydd wedi digwydd i ganiatáu i chi barhau â'ch astudiaethau.

Bydd eich astudiaethau yn arwain at gyflwyno traethawd ymchwil sy'n crynhoi eich ymchwil, canfyddiadau a chasgliadau. Yna, bydd arholiad llafar o'ch traethawd ymchwil, lle rydych yn amddiffyn eich gwaith (a elwir yn viva).

Mae'r Coleg yn cynnig rhaglenni ymchwil canlynol:

 • Meistr mewn Athroniaeth (MPhil)
 • Doethuriaeth mewn Athroniaeth (PhD)
 • Doethuriaeth mewn Ymarfer Proffesiynol (DProf)

Pa gymorth sydd ar gael?

 • Dau oruchwyliwr profiadol yn eu meysydd ymchwil
 • Mae casgliad helaeth o lyfrau a chyfnodolion ar gael i'w benthyg, a dros 1,000 mannau astudio confensiynol, dros 450 o gyfrifiaduron i fyfyrwyr a man astudio ôl-raddedig pwrpasol
 • Mynediad at yr adnoddau dysgu gan ddefnyddio ein llyfrgell ar-lein
 • Mynediad i feddalwedd dadansoddol SPSS a NVivo, ynghyd â rhyngrwyd, rhwydwaith di-wifr, cyfrif e-bost myfyriwr a storfa ffeiliau bersonol
 • Hyfforddiant iaith Saesneg os oes angen
 • Mae rhaglen datblygu sgiliau ar gael i fyfyrwyr ymchwil sy'n canolbwyntio ar sgiliau ymchwil a gwella cyflogadwyedd
 • Mynediad i gyfleusterau labordy seicoleg
 • Ariannu, megis ysgoloriaethau addysgu Seicoleg, ysgoloriaeth ESRC, a.y.y.b., ar gael o bryd i'w gilydd.

Pryd bynnag y mae cyllid ar gael, maent yn cael eu hysbysebu yma.

Am wneud cais?

Am wybodaeth a chyngor ar wneud cais am raglen ymchwil, ewch i'r tudalennau ymchwil ôl-raddedig: Rhaglenni Ymchwil

Am ragor o wybodaeth am ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig, neu os hoffech siarad ag aelod perthnasol o staff academaidd, cysylltwch â Mrs Maria Davis, +44 (0) 1792 295309 neu a.m.davis@abertawe.ac.uk