Effaith Ymchwil

Rydym yn annog cyfnewid syniadau'n agored mewn amgylchedd sy'n hyrwyddo ymchwil o'r ansawdd a'r hygrededd gorau. Mae'r dull hwn wedi bod yn allweddol i sicrhau bod ein hymchwil yn parhau i fod yn berthnasol i anghenion defnyddwyr gwasanaeth a llunwyr polisi, ac yn cael effaith wirioneddol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae ein partneriaethau gydag amrywiaeth o ddisgyblaethau cytras, gan gynnwys nyrsio, bydwreigiaeth, galwedigaethau sy'n gysylltiedig ag iechyd, economeg iechyd, polisi cymdeithasol a rheoli gofal iechyd ymysg eraill, wedi dangos buddion, neu arwyddion eu bod yn gweithio tuag at fuddion, mewn amrywiaeth o ffyrdd.