Canllaw cofrestru a sefydlu ar gyfer myfyrwyr osteopatheg

Canllaw cynefino i fyfyrwyr Osteopatheg

Bydd y rhaglen Osteopatheg yn dechrau ar Ddydd Llun 25 Medi 2017. Bydd yn rhedeg o 9:30am ymlaen. 

Am fanylion llawn eich rhaglen gynefino edrychwch ar yr amserlen Saesneg ganlynol.