Canllaw cofrestru a sefydlu ar gyfer myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Canllaw cynefino i fyfyrwyr Gofal Iechyd a Chymdeithasol

Bydd y rhaglen Gofal Iechyd a Chymdeithasol yn dechrau ar Ddydd Llun, 22 Medi 2017 am 10am. Adroddwch i Glyndwr 126, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton. Adeilad 11.1 ar fap y campws. Byddwch hefyd yn derbyn gwahoddiad i fynychu bore coffi yr wythnos gynt.

Am fanylion llawn eich rhaglen gynefino edrychwch ar yr amserlen Saesneg ganlynol.