Gwyddorau Cymdeithasol

Canllaw cynefino i fyfyrwyr y Gwyddorau Cymdeithasol

Croeso i Brifysgol Abertawe

Bydd y rhaglen Gwyddorau Cymdeithasol yn cychwyn ar ddydd Llun 22 Medi 2017 am 11am. Ewch i Glyndwr 126, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton. Adeilad 11.1 ar fap y campws.