Canllaw cofrestru a sefydlu ar gyfer myfyrwyr gwyddorau gofal iechyd

Canllaw cynefino i fyfyrwyr Gwyddor Gofal Iechyd

Bydd y rhaglenni Gwyddor Gofal Iechyd yn dechrau ar Ddydd Mawrth 13 Medi 2017 am 9.30am. Adroddwch i Ystafell Glyndwr 143, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe. Adeilad 11.1 ar fap y campws. 

Am fanylion llawn eich rhaglen gynefino edrychwch ar yr amserlen Saesneg ganlynol.