Canllaw Cofrestru a Sefydlu ar gyfer Myfyrwyr Gwyddor Barafeddygol

Canllaw cynefino i fyfyrwyr Gwyddor Parafeddygol 

Bydd y rhaglen Gwyddor Parafeddygol yn dechrau ar Ddydd Llun 6 Medi 2017. Bydd yn rhedeg o 9am ymlaen. 

Am fanylion llawn eich rhaglen gynefino edrychwch ar yr amserlen Saesneg ganlynol.