Canllaw cofrestru a sefydlu ar gyfer myfyrwyr gwaith cymdeithasol

Canllaw cynefino i fyfyrwyr Gwaith Cymdeithasol

Bydd y rhaglen Gwaith Cymdeithasol yn dechrau ar Ddydd Llun 18 Medi 2017 am 10am. Adroddwch i 114 Adeilad Haldane, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton. Adeilad 16 ar fap y campws.

Am fanylion llawn eich rhaglen gynefino edrychwch ar yr amserlen Saesneg ganlynol.