Canllaw cynefino i fyfyrwyr Gofal Mamolaeth

Canllaw cynefino i fyfyrwyr Gofal Mamolaeth

Canllaw cynefino i fyfyrwyr Gofal Mamolaeth 

Bydd y rhaglen Gofal Mamolaeth yn dechrau ar Ddydd Mercher 13 Medi 2017. Bydd yn rhedeg o 10am ymlaen. Adroddwch i Ystafell 231, Adeilad Glyndwr, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe. Adeilad 11.1 ar fap y campws. 

Am fanylion llawn eich rhaglen gynefino edrychwch ar yr amserlen Saesneg ganlynol.