Pennaeth y Coleg, Yr Athro Ceri Phillips

Yr Athro Ceri Phillips yw Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Mae ei ddiddordebau yn cynnwys economeg iechyd, polisi iechyd, systemau gofal iechyd, rheoli poen, cyflyrau iechyd cronig ac iechyd cyhoeddus.

Mae ei broffil a’i fanylion cyswllt i’w gweld yma

 

Ceri Phillips profile

Y Tîm Gweithredol

Mae Dr John Gammon yn Ddirprwy Bennaeth ar y Coleg (Arloesi, Ymgysylltu a Datblygu Sefydliadol)
Ymhlith ei bynciau arbenigol mae llywodraethu yn y GIG ac arfer rheoli heintiau.

Mae’r Athro Mark Blagrove yn Ddirprwy Bennaeth ar y Coleg (Ymchwil).
Mae ei ddiddordebau yn cynnwys cwsg, y broses o atgyfnerthu’r cof yn ystod cwsg, achos hunllefau, y berthynas rhwng cynnwys breuddwydion a bywyd go iawn, a phwrpas posibl cysgu a breuddwydio.

Ymgysylltu a Llywodraethu

Cyfarwyddwr Ymgysylltu

Megan Rosser yw’r Cyfarwyddwr Ymgysylltu

Mae ei meysydd arbenigol yn cynnwys gofal lliniarol a gofal mewn galar.

 

Cyfarwyddwr Llywodraethu

Gail Mooney yw’r Cyfarwyddwr Llywodraethu

Mae ganddi brofiad helaeth o ddatblygu rhaglenni, ac arbenigedd mewn dysgu yn y gweithle. Mae hi hefyd yn aelod o fwrdd golygyddol y Nursing Times ac yn eistedd ar Fwrdd Gweithredol y Brifysgol sy’n gyfrifol am raddau Meistr ol-raddedig a ddysgir. Mae hi’n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Arloesi a Pherfformiad

Cyfarwyddwr Perfformiad

Mary Paget yw’r Cyfarwyddwr Perfformiad.

Cyfarwyddwr Arloesi

Stephen Herrieven yw’r Cyfarwyddwr Arloesi, Datblygu Busnes a Chyllid Strategol.
Mae gan Stephen 30 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector preifat gyda chwmnïau bychan yn ogystal â chwmnïau mawr rhyngwladol, yn bennaf yn y maes Gwasanaethau Ariannol. Mae profiad helaeth Stephen yn cynnwys strategaeth fusnes, cynllunio busnes, gwerthu, marchnata, gweithrediadau, rheoli prosiectau, rheoli busnes a datblygu busnes.

Ymchwil ôl-raddedig a Phrosiectau Arbennig

Cyfarwyddwr Ymchwil ôl-raddedig

Dr Jaynie Rance yw’r Cyfarwyddwr Ymchwil ôl-raddedig

Mae ei meysydd arbenigol yn cynnwys seicoleg iechyd; newid ymddygiad ffordd o fyw; rheoli cyflyrau cronig; ac ymchwilio a gwerthuso gwasanaethau iechyd.

Dr Jaynie Rance yw’r Cyfarwyddwr Ymchwil