Cyfle Byd-eang Nyrsio Texas

Cyfle Byd-eang Nyrsio Texas

Mae'n bleser gennym gynnig cyfle i fyfyrwyr ail flwyddyn Nyrsio Oedolion (carfanau M15 a M16 yn unig) i fynd ar leoliad gwaith am bythefnos ym Mhrifysgol Houston, Tecsas.

Bydd gan y myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn dosbarthiadau ac i gynnal ymweliadau â meysydd ymarfer clinigol perthnasol. Bydd yr amser a dreulir yn Nhecsas yn cyfri tuag at oriau ymarfer clinigol, gydag Ysgol Nyrsio Prifysgol Houston yn arwain yr ymweliad.

Disgwylir i'r Cyfle Byd-eang i ddigwydd yn ystod Mai 2017 (dyddiadau i’w cadarnhau) am bythefnos. Mae'n agored i fyfyrwyr carfanau M15 neu M16 yn unig.

Bydd gan y myfyrwyr fynediad at ariannu i gyfrannu at gost y Rhaglen.

Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd y gost?

Nid yw costau'r Cyfle Byd-eang hwn wedi'u cadarnhau eto, ond byddant yn barod cyn bo hir.

E-bostiwch chhsinternational@abertawe.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Bydd ariannu ar gael i gyfrannu tuag at gost y Cyfle Byd-eang hwn.

Sut bydd yn effeithio ar fy astudiaethau academaidd?

Bydd y myfyrwyr yn cael pythefnos allan o'u hamser ymarfer clinigol i fynd i Houston; caiff unrhyw weithgareddau eu credydu fel ymarfer clinigol yn yr un ffordd ag y byddant wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd staff yn yr Adran a'r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn darparu cymorth.