Imiwneiddiadau a Brechiadau i HCSW

Bydd y modiwl hwn yn paratoi Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd (HCSW) ar gyfer rhoi brechiadau penodol yn unol ag argymhellion y Safonau Gofynnol Cenedlaethol a'r Cwricwlwm Craidd diweddaraf ar gyfer Hyfforddiant Imiwneiddio i Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd mewn lleoliadau cymunedol/gofal iechyd cymeradwy/penodedig.

Mae'r modiwl hwn ar gael i HCSW a fydd yn rhoi imiwneiddiadau penodol yn unig, sef imiwneiddiadau'r ffliw, brechiadau niwmococol a phigiadau fitamin B12 mewn canolfannau iechyd, gofal iechyd sylfaenol a lleoliadau cymunedol penodedig ar hyn o bryd. Datblygwyd y modiwl hwn ar sail Safonau Gofynnol Cenedlaethol a Chwricwlwm Craidd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer Hyfforddiant Imiwneiddio i Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd. Dylai HCSW sydd am fynychu'r modiwl hwn fod wedi cyflawni lefel 3 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) neu gyfwerth, gydag o leiaf dwy flynedd o brofiad fel HCSW. Rhaid eu bod hefyd wedi gweithio gydag ymarferydd cymwysedig a bod ganddynt fentor ar gyfer cefnogaeth ac asesu cymhwysedd.