Dechrau Datblygu Ymarfer - 20 pwynt credyd

Nod y Modiwl
Nod y modiwl yw rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr ar gyfer dysgu yn y gweithle, gan gynnwys hunanasesu, llunio contract dysgu a chasglu portffolio o dystiolaeth.

Dyma'r modiwl cyntaf ar gyfer myfyrwyr sydd am ddilyn y Dystysgrif Ymarfer Uwch. Bydd yn cyflwyno myfyrwyr i egwyddorion dysgu yn y gweithle a'r sgiliau gofynnol ar gyfer hwyluso datblygiad personol a phroffesiynol eu hunain a'u cydweithwyr.

Gr┼Áp Targed
Mae hwn yn fodiwl craidd ar gyfer gofalwyr cymdeithasol neu iechyd sy'n dilyn y Dystysgrif Ymarfer Uwch, ac mae hefyd ar gael i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu ymarfer. Gellir ei gyflawni fel rhan o'r Dystysgrif Ymarfer Uwch neu fel modiwl arunig.

 

Côd y Modiwl: SHG120

Lleoliad:          I’w gadarnhau                 

Darlithydd:      Sally Williams/Mark Jones                                

Amser:            10:00-5:00pm            

Dyddiadau:     7, 14, 21 a 28 Hydref 2014                                   

Dyddiad Cyflwyno Aseiniad:  I’w gadarnhau