Cyflwyniad i Ymarfer Gofal Iechyd - 40 pwynt credyd

Cyflwyniad i Ymarfer Gofal Iechyd - 40 pwynt credyd

Nod y Modiwl
Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i gysyniadau craidd megis y gyfraith, moeseg, ymchwil, rhifedd a hybu iechyd.

Gr┼Áp Targed
Mae hwn yn fodiwl craidd ar gyfer Tystysgrifau Gofal Iechyd neu Astudiaethau Gofal Iechyd. Mae hefyd ar gael fel modiwl arunig i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol sy'n ymarfer ar lefel uwch sydd â chefnogaeth eu cyflogwr a mentor ymarfer clinigol. Dylid trafod cymhwysedd ymgeiswyr sydd am ei gymryd fel modiwl arunig gydag arweinydd y modiwl.


Côd y Modiwl:
SHG107

Lleoliad:          Prifysgol Abertawe                  

Darlithydd:      Andrew Evered

Amser:            10:00-4:00pm

Dyddiadau:     1, 8, 15, 22 a 29 Hydref 2014

5 a 12 Tachwedd 2014

Dyddiad Cyflwyno Aseiniad: Aseiniad 10 Rhagfyr 2014

Arholiad Rhifedd: I'w gadarnhau

Cymwyseddau Clinigol: 1 Mai 2015