Cyflwyniad i'r Gwyddorau Iechyd - 20 pwynt credyd

Nod y Modiwl
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i anatomi arferol, yn ogystal â chysyniadau cymdeithasegol a seicolegol allweddol.

Gr┼Áp Targed
Mae hwn yn fodiwl craidd ar gyfer Tystysgrifau Gofal Iechyd neu Astudiaethau Gofal Iechyd. Mae hefyd ar gael fel modiwl arunig i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol sy'n ymarfer ar lefel uwch sydd â chefnogaeth eu cyflogwr a mentor ymarfer clinigol. Dylid trafod cymhwysedd ymgeiswyr sydd am ei gymryd fel modiwl arunig gydag arweinydd y modiwl.

 

Côd y Modiwl: SHG112

Lleoliad:          Prifysgol Abertawe

Darlithydd:      Andrew Evered

Amser:            10:00-4:00pm

Dyddiadau:     7, 14, 21 a 28 Ionawr 2015

4, 11 a 18 Chwefror 2015

Dyddiad Cyflwyno Aseiniad:  MCQ i'w gadarnhau

Aseiniad: 25 Mawrth 2015