Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr nyrsio

Nyrsio (BSc Nyrsio Oedolion; BSc Nyrsio Plant; BSc Nyrsio Iechyd Meddwl)

Gellir cefnogi myfyrwyr nyrsio yn y Coleg ei hun trwy ddarparu tiwtoriaid personol Cymraeg eu hiaith, ac yn eu hymarfer trwy ddarparu mentoriaid Cymraeg eu hiaith.

Cysylltwch Amanda Jones am fwy o wybodaeth.

 

Y modiwlau y gellir eu darparu yn Gymraeg yw...

 

Blwyddyn 1

 

SHN129W Cyflwyniad i Ymarfer Proffesiynol (Oedolion)

Athroniaeth y modiwl yw'r gred fod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys gymryd cyfrifoldeb am eu haddysg a'u datblygiad personol. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygiadol, gan ddatblygu strategaethau priodol i'w cyflawni. Ni ellir gwahanu agweddau o ddatblygiad personol a phroffesiynol. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill o fewn y flwyddyn, ac hefyd profiadau ymarferol, i gyflwyno'r cysyniad o ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn cyflwyno eu datblygiad trwy gyfrwng portffolio a thestun clytwaith.

 

SHN136W Cyflwyniad i Ymarfer Proffesiynol (Plant)

Athroniaeth y modiwl yw'r gred fod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys gymryd cyfrifoldeb am eu haddysg a'u datblygiad personol. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygiadol, gan ddatblygu strategaethau priodol i'w cyflawni. Ni ellir gwahanu agweddau o ddatblygiad personol a phroffesiynol. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill o fewn y flwyddyn, ac hefyd profiadau ymarferol, i gyflwyno'r cysyniad o ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn cyflwyno eu datblygiad trwy gyfrwng portffolio a thestun clytwaith.

 

 

Blwyddyn 1 & 2

SHN285W Datblygu Ymarfer Nyrsio (Plant)

Athroniaeth y modiwl craidd hwn yw'r gred bod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys fod yn gyfrifol am eu dysgu a'u datblygiad eu hunain. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygu, a llunio strategaethau priodol i'w diwallu. Mae datblygu'n cynnwys agweddau personol a phroffesiynol oherwydd nad oes modd gwahanu'r ddwy agwedd. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill yn y flwyddyn a phrofiadau ymarfer er mwyn datblygu cysyniad ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn dangos yr hyn y maent wedi'u dysgu drwy greu portffolio a thestun cyfansawdd.

 

 

Blwyddyn 2

SHN274W Datblygu Ymarfer Nyrsio (Oedolion)

Athroniaeth y modiwl craidd hwn yw'r gred bod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys fod yn gyfrifol am eu dysgu a'u datblygiad eu hunain. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygu, a llunio strategaethau priodol i'w diwallu. Mae datblygu'n cynnwys agweddau personol a phroffesiynol oherwydd nad oes modd gwahanu'r ddwy agwedd. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill yn y flwyddyn a phrofiadau ymarfer er mwyn datblygu cysyniad ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn dangos yr hyn y maent wedi'u dysgu drwy greu portffolio a thestun cyfansawdd.

SHN286W Datblygu Ymarfer Nyrsio (Iechyd Meddwl)

Athroniaeth y modiwl craidd hwn yw'r gred bod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys fod yn gyfrifol am eu dysgu a'u datblygiad eu hunain. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygu, a llunio strategaethau priodol i'w diwallu. Mae datblygu'n cynnwys agweddau personol a phroffesiynol oherwydd nad oes modd gwahanu'r ddwy agwedd. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill yn y flwyddyn a phrofiadau ymarfer er mwyn datblygu cysyniad ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn dangos yr hyn y maent wedi'u dysgu drwy greu portffolio a thestun cyfansawdd.

 

 

Dewisol

SHG016 Cymraeg yn y Gweithle

Dyma'r unig fodiwl dewisol yn ystod y cwrs gradd tair blynedd. Darpara'r hanfodion sylfaenol ar gyfer dysgu Cymraeg i fyfyrwyr er mwyn iddynt ei defnyddio ar leoliadau clinigol ac mewn bywyd pob dydd. Bwriadwyd a chynlluniwyd y modiwl yn benodol ar gyfer myfyrwyr nyrsio yn eu blwyddyn gyntaf, a bydd cwblhau'r modiwl yn sicrhau 10 credyd ychwanegol iddynt.

 

 

Mae cyllid ar gael

Mae ysgoloriaeth ar gael hefyd trwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer myfyrwyr nyrsio sy'n cyflwyno eu haseiniadau yn Gymraeg ac yn dangos eu bod wedi ennill 40 o bwyntiau o dan y Cynllun Casglu a Throsglwyddo Credydau yn y broses. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth hon yn  

http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/cyllido/ysgoloriaethauisraddedig/ysgoloriaethauisraddedig/