Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol

Gwaith Cymdeithasol, BSc

Caiff myfyrwyr ddewis gweithio gydag asesydd ymarfer sy'n medru'r Gymraeg ar gyfer eu lleoliadau ymarfer yn ystod eu gradd.

Mae pob llawlyfr (gan gynnwys y llawlyfr ar gyfer lleoliadau a'r ffurflenni portffolio) ar gael yn Gymraeg, ac mae staff yn gallu sicrhau bod y marciwr cyntaf yn medru'r Gymraeg. 

 

*Cysylltwch Delyth Griffiths am fwy o wybodaeth.