Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr gwaith cymdeithasol

Gwaith Cymdeithasol, BSc

Caiff myfyrwyr ddewis gweithio gydag asesydd ymarfer sy'n medru'r Gymraeg ar gyfer eu lleoliadau ymarfer yn ystod eu gradd.

Mae pob llawlyfr (gan gynnwys y llawlyfr ar gyfer lleoliadau a'r ffurflenni portffolio) ar gael yn Gymraeg, ac mae staff yn gallu sicrhau bod y marciwr cyntaf yn medru'r Gymraeg. 

Gweler isod ar gyfer y modiwlau sydd ar gael yn y Gymraeg.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

CYFLWYNIAD I WAITH CYMDEITHASOL (ASQ101)

20 CREDYD, SEMESTR 1

Mae’r modiwl hwn yn ystyried lle gwaith cymdeithasol cyfoes o fewn cyd-destunau hanesyddol a chymharol. Rhoddir sylw penodol i’r cyd-destun Cymreig a’r cydberthnasau sydd rhwng gwasanaethau cymdeithasol a darparwyr gofal neu iechyd eraill yn y sectorau statudol a gwirfoddol.

 

CYFLWYNIAD I GYFRAITH GWAITH CYMDEITHASOL (ASQ105)

10 CREDYD, SEMESTR 2

Ar lefel gyflwyniadol, mae’r modiwl hwn yn darparu trosolwg o’r prosesau cyfreithiol a’r fframweithiau sydd yn llywio ac yn hysbysbu gwaith gweithwyr cymdeithasol yn y Deyrnas Unedig, ac yn fwy penodol, yng Nghymru.

 

GWAITH CYMDEITHASOL AR LEOLIAD GWAITH (SW100)

10 CREDYD, SEMESTR 2

Ar lefel gyflwyniadol, bydd y modiwl hwn yn cyflwyno’r sgiliau craidd sydd ei angen er mwyn gweithio mewn cyd-destun ymarferol ym maes gwaith cymdeithasol heddiw. Rhoddir sylw penodol i sgiliau cyfathrebu, sgiliau rhyngbersonol a chyflwynir amrywiol ddulliau a modelau o asesu o fewn cyd-destunau ymarfer amrywiol, diogelwch personol mewn gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd adfyfyrio’n feirniadol wrth ymarfer.

 

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

GWAITH CYMDEITHASOL AR LEOLIAD GWAITH – RHAN 1 (SW200)

20 CREDYD, SEMESTR 2

Bydd y modiwl hwn yn adeiladu ar y sgiliau a gyflwynwyd yn Lefel 4 tra byddwch ar leoliad gwaith. Rhoddir sylw penodol i’r cyd-destun Cymraeg a Chymreig.

GWAITH CYMDEITHASOL AR LEOLIAD GWAITH – RHAN 2 (SW200)

40 CREDYD, SEMESTR 2

Bydd y modiwl hwn yn adeiladu ar y sgiliau a gyflwynwyd yn Lefel 4 ac yn ystod y semestr cyntaf, a bydd y myfyrwyr ar leoliad gwaith. Rhoddir sylw penodol i’r cyd-destun Cymraeg a Chymreig.

 

MATERION CYFREITHIOL GWAITH CYMDETIHASOL A GWAITH GOFAL (ASQ204)

 20 CREDYD, SEMESTR 2

Gwna’r modiwl hwn ystyried fframwaith cyfreithiol ymarferwyr yn y maes, a chyd-effaith strwythurau cymdetihasol, gwerthoedd, cydraddoldeb a hawliau dynol. Ystyrir y brif themâu, megis cyfraithplant ac oedolion, iechyd meddwl a gwaith gofal ynghyd â materion lleiafrifol. Rhoddir sylw penodol i’r cyd-destun cyfreithiol yng Ngymru gan gynnwys cyfraith yr iaith Gymraeg.

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

GWAITH CYMDEITHASOL AR LEOLIAD GWAITH – RHAN 1 (SW200)

20 CREDYD, SEMESTR 2

Yn eich blwyddyn olaf o astudio, bydd y modiwl hwn yn adeiladu ar y sgiliau a gyflwynwyd i chi dros y ddwy flynedd ddiwethaf tra byddwch ar leoliad gwaith. Rhoddir sylw penodol i’r cyd-destun Cymraeg a Chymreig.

GWAITH CYMDEITHASOL AR LEOLIAD GWAITH – RHAN 2

40 CREDYD, SEMESTR 2

Mae’r modiwl hwn yn barhad o’r hyn a gyflwynwyd yn y semester cyntaf. Yn eich blwyddyn olaf o astudio, bydd y modiwl hwn yn adeiladu ar y sgiliau a gyflwynwyd i chi dros y ddwy flynedd ddiwethaf tra byddwch ar leoliad gwaith. Rhoddir sylw penodol i’r cyd-destun Cymraeg a Chymreig.

 

Manylion pellach

Am fwy o wybodaeth am y modiwlau uchod, gallwch e-bostio Miriam Leigh, Darlithydd Gwaith Cymdetihasol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.