Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Bydwreigiaeth

BMid (Anrh) Bydwreigiaeth

Mae modd i'r fodiwlau canlynol gael eu cyflwyno yn Gymareg:

Lefel 1:

  • SHM124W Sgiliau Astudio ar gyfer Bydwreigiaeth, 10 credyd
  • SHM125W Sylfeini am Fydwreigiaeth Ymareferol, 40 credyd

Lefel 2:

  • SHM245W Datblygu Bydwreigiaeth Ymarferol, 40 credyd

Lefel 3:

  • SMH329W Bydwreigiaeth Ymarferol Effeithiol, 40 credyd

 

Mae cyllid ar gael

Mae ysgoloriaeth ar gael hefyd trwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer myfyrwyr bydwreigiaeth sydd yn bwriadu astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth hon yn  

http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/cyllido/ysgoloriaethauisraddedig/ysgoloriaethauisraddedig/

 

Cysylltwch Rachel Williams am fwy o wybodaeth.