Cyfleusterau or radd flaenaf ar gyfer Seicoleg

Mae gan yr Adran Seicoleg y cyfleusterau ymchwil diweddaraf, gan gynnwys:

  •  Ystafell EEG arbenigol
  •  Labordy arsylwi cymdeithasu, aml-gamera ac aml-sgrin
  •  Labordy cwsg gyda phum cell gysgu gwrth-sŵn, o fewn siambr wedi ei hynysu
  •  Labordai monitro llygaid, seicoffisioleg, tDCS a chyflyru
  •  Ystafell rhychwant oes a babi
  •  Dros 20 o ystafelloedd aml-bwrpas.

Yn ogystal â hyn, drwy ein cysylltiadau agos gyda Chanolfan Ddelweddu Sefydliad y Gwyddorau Bywyd, mae gan ein ymchwilwyr a’n myfyrwyr hefyd fynediad i’r offer fMRI ddiweddaraf.

Mae gennym hefyd gysylltiadau gwych â’r Gyfarwyddiaeth Niwrowyddoniaeth yn Ysbyty Treforys, sy’n rhoi cyfle i ddod i gysylltiad uniongyrchol ag unigolion sydd wedi dioddef anafiadau i’r ymennydd, a mynediad i’r cyfleusterau sydd yno.