Cyfleusterau Ymarfer Clinigol

Mae cyfleusterau a thechnoleg arloesol yn nodweddion ar ein campws yng Nghaerfyrddin, sef Parc Dewi Sant. Drwy gydweithio’n agos gyda Byrddau Iechyd lleol y GIG, mae’r cyfleusterau ymarfer clinigol wedi eu cynllunio fel eu bod nhw’n gweithio’n union fel sefyllfa go iawn mewn ysbyty neu leoliad yn y gymuned.

Mae’r dechnoleg a’r offer diweddaraf yn rhan o’r cyfleusterau, ac yn cynnwys:

  • Ward gyda chwe gwely
  • Gweithfan nyrsys
  • Ystafell rheoli heintiau
  • Ystafell ymolchi
  • Ystafell i gynnal asesiadau
  • Peiriant ‘SimDdyn’ chwyldroadol sy’n dynwared claf
  • Tair ystafell ymgynghori newydd sbon, ar gyfer therapyddion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, gan gynnwys osteopathegwyr

 
Mae’r cyfleusterau’n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau clinigol cymwys mewn awyrgylch ddiogel - ac mae hyn yn y pen draw yn codi ansawdd y gofal y byddan nhw’n ei gynnig i gleifion.

Hefyd ar y campws mae tair darlithfa, ystafell bwyllgora, naw ystafell ddarlithio, ystafell gyffredin gyfforddus ar gyfer myfyrwyr, ystafell fideo gynhadledd ac ystafell TG.

Mae gan fyfyrwyr Parc Dewi Sant fynediad at holl gyfleusterau Campws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant, gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr a mannau cymdeithasol.

Ystafelloedd Sgiliau Clinigol

Ystafelloedd Sgiliau Clinigol

Mae’r ystafelloedd sgiliau clinigol wedi eu cynllunio’n benodol ar gyfer addysgu, a’u bwriad yw ail-greu sefyllfaoedd clinigol. Mae’r offer a’r deunyddiau yn union yr un fath â’r rhai a ddefnyddir mewn sefyllfa glinigol ‘go iawn.’  

Y Ganolfan Adnoddau Dysgu

Y Ganolfan Adnoddau Dysgu

Mae mynediad llawn ar gael i 31 Cyfrifiadur Personol yng Nghanolfan Adnoddau Dysgu Parc Dewi Sant. Maent yn cynnig dewis eang o feddalwedd sy’n agored i bawb, gan gynnwys rhai: prosesu geiriau, creu cronfa ddata a thaenlenni, porwyr y we, cronfeydd data wedi eu rhwydweithio, a Chatalog y Llyfrgell,  iFind.

Ewch ar daith rithwir

Bydd ein teithiau rhithwir panoramig 360° yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd ar gampws Parc Dewi Sant.