Cyflwyniad i’n clinig osteopathig

Gall myfyrwyr osteopatheg fanteisio ar glinig osteopathig go iawn sydd wedi ei leoli yn y Coleg. Mae gan y clinig yr offer diweddaraf a phedair ystafell ymarfer sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymarferol, a hynny o fewn amgylchedd o addysgu a dysgu.

Mae’n cynnwys gwelyau triniaeth, modelau o’r corff, cronfa ddata o gleientiaid a’r holl offer sydd ei angen i drin cleifion.

Mae’r clinig yn agored i staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe ac i’r cyhoedd ac yn rhoi profiad go iawn i fyfyrwyr o weithio mewn clinig.