Ein Cyfleusterau Iechyd trawiadol

Mae cyfle i fyfyrwyr ymarfer yr hyn maen nhw wedi ei ddysgu mewn amgylchedd diogel, sy’n adlewyrchu mor agos ag sy’n bosibl i’r amgylchiadau go iawn mewn ymarfer gofal iechyd. Mae cyfle i wneud hyn oll cyn iddyn nhw fynd i sefyllfa mewn ysbyty go iawn neu yn y gymuned, neu ar leoliad clinigol.

Mae ein hamrywiaeth o offer yn cynnwys:

  • Gwelyau arbenigol
  • Cyfarpar i gynorthwyo codi
  • Monitorau cleifion
  • Diffibrilwyr 
  • Trolïau ar gyfer adfywio ar frys
  • Modelau realistig sy’n dynwared cleifion
  • Modelau sy’n gallu dynwared profiadau clinigol

 
Mae’r sesiynau sy’n dynwared sefyllfa go iawn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau technegol, a sgiliau gwneud penderfyniadau clinigol a hynny mewn awyrgylch ddiogel, heb bwysau arnynt. Maent hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr asesu a hunanwerthuso eu profiadau.

Darllenwch am ein Model Dynol a’r model sy’n gallu dynwared claf