Yr Adnoddau Diweddaraf ar gyfer Dysgu Ymarferol

Mae astudio Gwyddor Barafeddygol ym Mhrifysgol Abertawe yn rhoi cyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu o fewn amgylchedd sydd a’r adnoddau diweddaraf gyda thîm o ddarlithwyr/uwch-ddarlithwyr llawn-amser sydd â phrofiad clinigol credadwy a phrofiad ymarferol helaeth.

Mae cyfleusterau dysgu penodol ar gael ar gyfer y pwnc gwyddor Barafeddygol, sy’n cynnwys ystafell darlithio eang, ystafelloedd ail-greu, yn ogystal ag ardaloedd astudio tawel ac ystafelloedd bach i’w defnyddio ar gyfer dysgu ar ben eich hun neu gyda chyfoedion.

Cymerwch olwg ar y rhestr lawn o’r offer sydd ar gael  i fyfyrwyr….

Oriel