Cyfleusterau Gofal Iechyd

Drwy weitho’n agos gyda Byrddau Iechyd Lleol y GIG, mae gan y Coleg nifer fawr o ystafelloedd ymarfer clinigol sy’n darparu awyrgylch glinigol realistig ar gyfer y disgyblaethau gofal iechyd, sy’n cynnwys  Awdioleg, Ffisioleg Anadlu, Ffisioleg Gardiaidd, Gwyddor Barafeddygol, Bydwreigiaeth a Nyrsio.

Mae pob ystafell yn ail-greu sefyllfa o leoliadau clinigol go iawn.

Mae ganddyn nhw hefyd y dechnoleg a‘r offer diweddaraf i ddynwared ymarfer clinigol, ac mae’r stafelloedd yn rhoi cyfle gwych i fyfyrwyr roi’r hyn maent yn ei ddysgu o lyfrau ar waith yn ymarferol.

Mae’r gyfres o ystafelloedd yn cynnwys:

  • 18 gwely
  • Technoleg sy’n dynwared sefylllfa, a thechnoleg gardiofasgwlaidd                
  • Amrywiaeth eang o offer clinigol
  • Y ‘SimDdyn’ a ‘SimFabi’ chwyldroadol, sef peirinnau sy’n ymddwyn yn union fel claf go iawn.

Mae’r gyfres hon o ystafelloedd yn cynorthwyo myfyrwyr i fagu hyder a phrofiad mewn sefyllfaoedd clinigol, fydd yn codi ansawdd y gofal y byddant yn ei gynnig i gleifion yn y pen draw.