Croeso i’n Swît Practis

Mae ein lle geni arferol yn annog bydwragedd sy’n fyfyrwyr i ganolbwyntio ar gynorthwyo merched mewn genedigaeth. Mae hyn yn golygu defnyddio’r cit diweddaraf a awgrymir gan yr Ymddiriedolaeth Geni Plant Cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys pwll geni, peli geni, soffa a matiau. Mae ein mannequin o safon uchel yn gallu rhoi genedigaeth yn y pwll ar ei phedwar neu wrth eistedd i fyny.

Yn ein hystafell gofal cymhleth, dysga myfyrwyr sgiliau sy’n gysylltiedig ag esgorau a genedigaethau mwy cymhleth.

Offer

Mae’n hoffer yn cynnwys y mannequins oedolion a babanod diweddaraf i fyfyrwyr ymarfer sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer genedigaeth o chwith a thrin argyfyngau mewn geni plentyn fel gwaedlif a chynnal bywyd i fabanod newydd anedig. Mae gennym orsaf dadebru babanod newydd anedig. Mae gennym hefyd mannequin baban o’r radd flaenaf newydd sbon i fyfyrwyr ddysgu a mireinio sgiliau cynnal bywyd.

Labordy Sgiliau

Mae gennym hefyd y moethusrwydd o gael trydydd lle dysgu. Yma rydym wedi creu labordy sgiliau i ymarfer ymyriadau bydwreigiaeth mwy cymhleth fel pwytho perinëwm. Mae myfyrwyr a staff yn ymfalchïo’n fawr yn ein swît ymarfer bydwreigiaeth. Mae’n le i ni ddysgu a datblygu sgiliau bydwreigiaeth. Ar ben y cyfan, mae ein swît ymarfer gyda rhai o’r golygfeydd môr gorau yng Nghymru.